Adatvédelmi nyilatkozat

A www.koronaviruskutatas.hu oldal üzemeltetői kijelentjük, hogy a weboldalon elérhető kérdőívek egyike sem tartalmaz egyetlen olyan kérdést sem, amely személyes adat gyűjtésére alkalmas.

Adatkezelésről röviden, közérthetően

Amennyiben valaki személyes (mely által egy személy egyértelműen beazonosítható) adatot kezel, akkor szükséges tájékoztatnia az érintetteket az adatkezelés részleteiről.

A személyes adat

A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Személyes adat például munkavállalónk vagy ügyfelünk neve, címe, születési adatai, igazolványainak száma, végzettségére és képességeire vonatkozó információk, TAJ száma és adóazonosító jele, privát telefonszáma és e-mail címe, arcképmása, hangja, vagy épp kézjegye. Vannak olyan adatok, amelyeket érdemes személyes adatként kezelni, mert az adat sokszor beazonosíthatóvá tesz egy konkrét személyt, így személyes adattá válik. Ilyen például az IP cím, amely alapvetően egy számítógépet azonosít, de egy honlap látogatása alkalmával, az IP cím mellett rögzített dátummal, időponttal, a meglátogatott oldal címével és más adatokkal együtt már a felhasználót is – ha közvetetten is – beazonosíthatóvá teszi, így személyes adatnak minősül.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Különleges adat

Különleges adatnak nevezzük a személyes adatok egy részét, amelyet a jogalkotó különleges védelemben részesít. Ezek a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatok, valamint a bűnügyi személyes adat. Különleges adatot tartalmaz például egy erkölcsi bizonyítvány, de különleges adat a dohányzásra vonatkozó adat is. Az ilyen adatok kezelésére a törvény szigorúbb rendelkezéseket ír elő.

Forrás: https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2011/08/kinek-kell-alkalmazni-az-uj-adatvedelmi-torvenyt-mi-a-szemelyes-adat-ki-az-adatkezelo/